3C Group เราพัฒนาและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนทำงานที่ต้องใช้สมองและความคิดเป็นเวลานานๆจนเกิดภาวะเครียด หรือ เหนื่อยล้าทางอารมณ์ (metal fatigue)และเพิ่มโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมายใหม่เรื่อยๆ

ประโยชน์ที่สำคัญ (Key benefits)

• ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทแห่งความสุข
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การคิด อ่าน การโฟกัส และการทำงานอย่างถูกต้อง
• มีคุณสมบัติการละลายน้ำได้ดีทำให้สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
จากงานวิจัยพบว่า
• Klear Mood ช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ ตั้งแต่ 20 นาทีแรกหลีงรับประทาน
• Klear Mood ส่งเสริมให้สมองหลั่งสารสื่อประสาท โดป่ามีน และ เซอโรโตมิน

สนใจติดต่อทีมขาย 3C

@LINE OA

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจคืออะไร ?

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ ( mental fatigue ) คือ ความรู้สึกของสมองทำงานเปลี่ยนไป ส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน แม้แต่งานง่ายๆแต่ต้องใช้เวลานานในการทำ และ พบว่าอาจเกิดอาการรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจจนกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญและทำให้คุณหมดความอดทนกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแล ความเหนื่อยล้าทางจิตใจอาจกลายเป็นความเหนื่อยล้าเรื้อรังจนทำให้หมดไฟในการทำงานได้

อะไรเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าทางจิตใจ?

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจนั้นซับซ้อนและมักไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปัจจัยสนับสนุนอาจเป็นปัจจัยทางกายภาพ เช่น โภชนาการที่ไม่ดี การอดนอน หรือความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือ การที่สมองทำมากเกินไป

เอาชนะอาการเหนื่อยล้าทางจิตใจได้ยังไง

• จัดลำดับความสำคัญของงาน
เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ มีเวลาในการพักผ่อนและลดความตึงเครียด
• พักผ่อนให้เพียงพอ
> งดการเล่นโซเชี่ยลหรือใช้สายตาก่อนนอน
> ไม่ควรดื่มกาแฟหลังเที่ยง
• ออกกำลังกาย
ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและผ่อนคลาย
• เติมพลังงานสมอง
ด้วยอาหารที่มีประโยชน์ หรือ วิตามิน และ อาหารเสริม ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ การคิด อ่าน และปรับปรุงอารมณ์