ณัฐกานต์ ส่งพรประเสริฐ

Supply Chain Director

การศึกษา

  • ปริญญาตรีด้านธุรกิจ (major บริหารระหว่างประเทศ ; minor การโฆษณา) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ปริญญาโทด้านธุรกิจ (major Global Entrepreneurship) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้บริหารกล่าว

  • แนทเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อีกคนที่มีพลัง, มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เธอทำหน้าที่หลักในการดูแลงานด้านต่างประเทศของบริษัท โดยมีประสบการณ์ด้านงานซื้อต่างประเทศมานานกว่า 6 ปี ซึ่งเธอได้ใช้ทักษะด้านภาษาและการติดต่อได้อย่างยอดเยี่ยม