เภสัชกร ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ

CEO | 3C Group

การศึกษา

  • จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบปริญญาโท สาขาธุรกิจ ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ BI Norwegion Business School จากประเทศ นอร์เวย์

ผู้บริหารกล่าว

  • ต้องขอบคุณคำปรึกษาที่มีค่าจากคุณพ่อ คุณสุเทพ ส่งพรประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง3C บวกกับความเป็นผู้นำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ภก.ณัฐพล จึงสามารถได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ภก.ณัฐพล เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของอาหารเสริมที่ผลิตภายในประเทศในวันนี้มากมายหลายยี่ห้อ