ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ

CIO | 3C Group

การศึกษา

  • ปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)
  • ปริญญาโท Executive MBA Program (EMBA) ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผู้บริหารกล่าว

  • เรามีประสบการณ์ในทำงาน2 ปีในการเป็นผู้แทนฝ่ายขายสินค้าทางด้านยา ด้านโรคหัวใจ เบาหวาน และ ลำไส้ ของบริษัท MSD (สาขาประเทศไทย) และขายวัคซีนสำหรับเด็กในบริษัท Glaxo SmithKline (สาขาประเทศไทย) ในระหว่างที่คุณธันยาการย์ทำงานที่ทั้ง 2 บริษัท คุณธันยาการย์ได้รับการเทรนด์อย่างเข้มงวด และ มีผลงานที่โดดเด่น โดยการันตีด้วย รางวัลมากมาย