BGF-IMMUNE

1,3 BETA-GLUCAN ที่มีความบริสุทธิ์สูง 95%

Introduction

  • 1,3 Beta Glucan บริสุทธิ์สูง 95% ที่ผ่านกระบวนการ unique fermentation ลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้ได้ 1,3 Beta glucan บริสุทธิ์สูง 95%  เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

Unique Selling Point

  • Unique fermentation production
  • 95% 1,3 Beta Glucan

Key Benefits

  • 1,3 Beta Glucan บริสุทธิ์สูง 85%
  • ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี
  • ช่วยเพิ่มจำนวน T-cells
  • กระตุ้น เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด macrophages
  • กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย