Nissi Collagen Bioactive

Bioactive collagen type 1,3 Made in korea, Contain 19 Amino Acid, Nourish Skin, Hair, Nail
ช่วยกระตุ้น Osteocalcin สูงขึ้น 19 เท่า และกระตุ้นการเติบโตของ Osteoblast เพิ่มความแข็งและหนาขึ้นของกระดูก ภายใน 7-14 วัน

สนใจสินค้า ติดต่อทีมขาย 3C

คลิ๊กปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

สำหรับลูกค้า 3C สามารถติดต่อทีมขายที่ดูแลท่านได้เลยค่ะ

Order Nissi